18 wrzesień

chemiczne tkanie

18 września 2016

Chemiczne tkanie trwale łączy nanocząstki w monowarstwach:

Podobnie jak atomy węgla w płachtach grafenu, tak nanocząstki mogą tworzyć trwałe warstwy o minimalnej grubości, równej średnicy pojedynczej nanocząstki. Nowatorską metodę zszywania nanocząstek w tak cienkie warstwy opracowano w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Do fotografii przedstawiającej strukturę warstwy pozuje dr Tomasz Andryszewski.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411163,nanokrawcy-w-akcji-sposob-by-zszywac-nanoczastki-w-plaskie-warstwy.html

Zdjęcie przedstawia specjalnie przygotowany na potrzeby sesji stelaż wypełniony linkami z nawleczonymi piłkami pingpongowymi.