10 grudzień

Kropki kwantowe do zadań specjalnych

Kropki kwantowe (ang. quantum dots – QD) są to półprzewodniko­we nanokryształy o wielkości od 2-10 nm. QD są bardzo specyficznym rodzajem substancji o właściwościach pośrednich pomiędzy półprzewodnikami i cząstkami kwantowymi (…) Niewielki obszar przestrzeni ograniczony w trzech wymiarach barierami potencjału, nazywany tak, gdy wewnątrz uwięziona jest cząstka o długości fali porównywalnej z rozmiarami kropki. Oznacza to, że opis zachowania cząstki musi być przeprowadzony z użyciem mechaniki kwantowej.

*.*.*.*.*

Kropki kwantowe do zadań specjalnych

Naukowcy z Warszawy we współpracy z kolegami z Grenoble zrobili kolejny krok milowy w kierunku otrzymywania stabilnych kropek kwantowych tlenku cynku (ZnO QDs) do zastosowań w nowoczesnych technologiach oraz w nanomedycynie. Wykorzystując zaawansowaną technikę DNP-NMR naukowcy jednoznacznie udowodnili, że ZnO QDs wytworzone metodą metaloorganiczną znacznie przewyższają QDs otrzymane tradycyjną metodą zol-żel zarówno pod względem stabilności, jak i stopnia uporządkowania warstwy organicznej stabilizującej nieorganiczny rdzeń ZnO.

Badania pozwoliły rozszyfrować struktury warstwy organicznej obecnej na powierzchni nanokrystalicznego tlenku cynku oraz określenie jej związku z zastosowaną metodą syntezy. Na zdjęciu Dr Małgorzata Wolska- Pietkiewicz prezentująca „idealną” nanocząstkę ZnO wyłaniająca się z symbolicznej mieszaniny reakcyjnej. 

*.*.*.*.*

http://ichf.edu.pl/IChF191203a_PL.pdf