13 luty

Interaktywne sterowanie rozmiarami nanocząstek katalizatora


5, 10, a może 15? Ile nanometrów powinny liczyć nanocząstki katalizatora, żeby reakcja przebiegała optymalnie? Odpowiedzi zwykle szuka się poprzez mozolne, wielokrotnie powtarzane testy. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie opracowano technikę jakościowo usprawniającą przebieg takiej optymalizacji w układach mikrofluidycznych. Rozmiary nanocząstek katalizatora można teraz zmieniać w zależności od potrzeb, na dodatek zachowując ciągły przepływ przez złoże katalizatora. 

Do zdjęcia z całym basenem żółto-niebieskich nanocząstek 😀 o umownym rozmiarze szacowanym w nanometrach- pozował współautor badań doktorant Damian Giziński.

fot: Grzegorz Krzyżewski

http://ichf.edu.pl/press/2018/12/IChF181206a_PL.pdf