29 marzec

kolorowego jajka

30 marca 2018

fotograf kreatywny
życzy współplemieńcom
kolorowego jajka

…bo ani jajko, ani zdjęcia nie muszą być nudne…
* fotografia reporterska nie musi być nudna;
** fotografia nieruchomości nie musi być nudna;
*** fotografia portretowa nie musi być nudna;
**** a opis nie musi się dublować, ale może