29 październik

zadanie na dziś: białka

29 października 2015

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN udoskonalili metodę wytwarzania cienkich warstw detekcyjnych zdolnych rozpoznawać konkretne białka. To ważny krok ku budowie tanich czujników chemicznych, identyfikujących w płynach ustrojowych nawet niewielkie stężenia białkowych markerów chorób.

Pokombinowałem i wyszło coś takiego:

Molecularly imprinted polymers with molecular cavities matched to the molecules of specific proteins, produced using a method developed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland, opening the door to the construction of affordable detectors of the protein markers of many serious diseases. (Source: IPC PAS, Grzegorz Krzyżewski) Matryce z lukami molekularnymi dopasowanymi do cząsteczek konkretnych białek, wykonane metodą opracowaną w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, otwierają drogę do budowy tanich detektorów białkowych markerów wielu groźnych chorób. (Źródło: IChF PAN, Grzegorz Krzyżewski)

na zdjęciu dr inż. Maciej Cieplak