Fotografia nauki

Popularyzacja nauki, komercjalizacja wiedzy, fotografie ludzi nauki i urządzeń dzięki którym mamy szanse odkryć prawa rządzące czasem i przestrzenią:

Świat nauki tworzą Ludzie, których charakteryzuje pasja, kreatywność i poczucie humoru, wykraczające poza mury laboratoriów:

Laboratoria, eksperymenty, aparatura, postęp technologiczny; fotografie sprzętu dzięki któremu naukowcy mają szanse poszerzać nasze horyzonty: