8 luty

Lignina ropą przyszłości? Być może dzięki Słońcu i fotokatalizatorom!

08 lutego 2016

Krok ku fotobiorafineriom: fotokatalizatory z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie przekształcają modelową ligninę, symulującą odpad przemysłu papierniczego, w przydatne półprodukty chemiczne. Na zdjęciu dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares, prof. IChF PAN

5547-kopia 3