27 grudzień

happy new year

27 grudnia 2016

w związku z liczbą 2017 pragnę nam życzyć wielobarwnego indywidualizmu
referring to number 2017 i would like to wish us a multi-color individualism